Aanbod

  1. Conversatielessen en bijlessen

Ik geef conversatielessen en bijlessen op maat, in het Frans of Nederlands. Deze lessen kunnen plaatsvinden om schoolresultaten op te krikken, ofwel in een meer gemoedelijke sfeer, zoals knutselen, koken, wandelen, … Alles gebeurt in de doeltaal. Ik werk drempelverlagend: spreekdurf staat centraal. Ik werk bij mij thuis, online (niet met knutselen, koken), en op verplaatsing.

Bijlessen zijn mogelijk voor studenten van de lagere school

  • voor het vak Nederlands
  • voor vakken in het Nederlands zoals biologie, wetenschappen, wereldoriëntatie, taalvak Nederlands

Bijlessen zijn mogelijk voor studenten in het secundair onderwijs (lagere graad):

  • voor het vak Nederlands
  • voor vakken in het Nederlands zoals wetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde, taalvak Nederlands
  • voor het vak Frans
  • voor de vakken in het Frans zoals wetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde, taalvak Frans

2. Coaching

Daarnaast bied ik coaching aan ten dienste van adoptie en pleegzorg. Mijn aandacht gaat vooral uit naar rouw, identiteit en verlies en verbinding. Een veilige omgeving draag ik hoog in het vaandel.

(c) An Sheela Jacobs

Ik bied de coaching aan in volgende vormen:

– Discussiegroepen: bijeenkomsten over specifieke thema’s (cultuur, gevoel van eigenwaarde, innerlijk kind, …)

– Bijeenkomsten op basis van getuigenissen

– Individuele coaching

– Meer creatieve coaching (in groepen): kookcoaching, scrapbooking coaching, …

– Ik kan coaching aanbieden op maat, de prijs is dan overeen te komen