Conversatielessen / bijlessen

Ik geef conversatielessen en bijlessen op maat, in het Frans of Nederlands. Deze lessen kunnen plaatsvinden om schoolresultaten op te krikken, ofwel in een meer gemoedelijke sfeer, zoals knutselen, koken, wandelen, … in de doeltaal. Ik werk drempelverlagend: spreekdurf staat centraal.

Ik werk:

 • Bij mij thuis: Rue de la Station 164, 1457 Walhain
 • Online: Google Meet (niet met knutselen, koken)
 • Op verplaatsing: opgelet, meerprijs! (zie onder)

Prijzen

 • Conversatieles of bijles individueel: 50 euro/u
 • Conversatieles individueel met extra activiteit: 70 euro/u
 • Conversatieles in groep met extra activiteit: 70euro/u + 10 euro p/p/u
 • Verplaatsingsvergoeding (max 30 min enkele rit): 0,30 euro/km
 • Verplaatsingsvergoeding (> 30 min enkele rit): prijs overeen te komen

Betalingsvoorwaarden

 • Reserveer je lessen goed op tijd, geef bij het kennismakingsgesprek goed aan wat je wenst.
 • Betaling gebeurt steeds voor of tijdens de les. Bij ontvangst van de betaling, zijn de lessen voor jou gereserveerd.
 • Voor elke betaling wordt er een factuur opgemaakt.

Annuleringsvoorwaarden

 • De les wordt ten laatste de avond voordien geannuleerd. Is dat niet het geval, wordt het volledige bedrag aangerekend.
 • De annulering gebeurt door een meerderjarige (volwassene).
Bart Boodts Photography