Ervaring

Onderwijs

Diploma’s en certificaten:

 • Geaggregeerde in het Lager Secundair Onderwijs voor de vakken Frans-Biologie-Aardrijkskunde
 • Certificaat van verdiepte kennis van het Frans (Certificat de connaissance approfondie du français pour le personnel directeur et enseignant): dit laat me toe om in het Frans les te geven in Wallonië
 • Bijscholingen in onder andere: Leefsleutels, opvolging van leerlingen met specifieke noden (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, …), educatieve escape games, digitale tools voor het onderwijs (Wooclap, Klascement, Lat Hoog voor Talen, ArcGis, Genially, Kahoot, BookWidgets, LearningApps…), deelname conferenties in Estland, Nederland en België rond CLIL, …

Vakspecifieke ervaring:

 • 2002-2003 Leerkracht PAV Bijzonder Secundair Onderwijs De Brug, Aarschot
 • 2003 tot heden – Immersieleerkracht Collège du Christ-Roi, Ottignies-LLN (wetenschappen, aardrijkskunde in het Nederlands)
 • 2014: gastdocent aan de UCLL-Heverlee voor het klaarstomen van scholen in Vlaanderen om CLIL te implementeren
 • 2016: gastdocent aan de UCLL-Heverlee in de Banaba CLIL, interimaris
 • Jarenlange ervaring met het organiseren van taaluitwisselingen
 • Secretaris van Lingua Podium vzw van 2017 tot en met juli 2022: organisatie van taalspektakels in de doeltaal voor oa immersiescholen en/of CLIL-scholen: www.linguapodium.be
 • De organisatie van een 5-daagse in het kader van het 10-jarig bestaan van immersie in mijn huidige school: alle immersieklassen kregen een speciale activiteit voorgeschoteld om het jubileum te vieren + organisatie van een debat rond talenonderwijs
 • Mede-auteur boek ‘Klaar voor CLIL’, uitgegeven bij Acco in 2017

Adoptie

Geadopteerd zijn ben je voor het leven.

In mijn opleiding bij AFC-Nederland bedacht ik volgende slogan: If you want to be a hero for others, you must be a hero to yourself. Ik kader dit even:

Sinds 2017 ben ik mede-beheerder van de FB-groep Adoptie Schakel, recent omgedoopt tot Adoptie Schakel Connecteert. Ik organiseer met mijn collega’s infosessies, ontmoetingsmomenten ea voor geadopteerden, adoptieouders, geboorteouders en mensen uit de pleegzorg. De aangeboden thema’s zijn adoptiespecifiek of uitgewerkt voor mensen uit de pleegsorg. Mensen met heel specifieke vragen verwijzen we door indien nodig.

Sinds 2018 ben ik ook vrijwilliger bij a-buddy, een online platform waar geadopteerden een luisterend oor bieden aan geadopteerden die vragen hebben rond roots, zoektochten, identiteit, etc. 

Sinds 2021 neem ik deel aan het bekend maken van de resolutie tegen illegale adopties: Gedeputeerde Michel De Maegd (MR). Deze resolutie werd unaniem goedgekeurd in juni 2022 (Federaal Parlement).

Sinds 2021 blog ik met Renate Aera Van Geel, zij is geadopteerd uit Zuid-Korea: www.tussen-india-en-korea.be. Hierin beschrijven we onze respectievelijke adoptieprocessen, we doen dit in de vorm van online briefwisseling. Sinds 2022 bieden we ook podcasts aan.

Ik hou ook een eigen blog bij op blog.ansheela.be.

In 2021 volgde ik de Intensive Course bij AFC-Community Nederland, niveau 1. Hier specialiseerde ik me in de thema’s verlies, identiteit en rouw.

Sinds 2022 neem ik deel aan de overlegmomenten van de Vlaamse Overheid (Opgroeien/Kind en Gezin) om de adoptieprocedure te hervormen.

Ik heb een goed zicht op de adoptiebelangengroepen die actief zijn in België en daarbuiten. Ik werk zoveel mogelijk samen met hen. Ook met officiële instanties is er een nauw contact: Steunpunt Adoptie, VAG, Opgroeien, …