Wie ben ik

Hallo! Namaste!

Mijn naam is An Sheela Jacobs, ik ben geboren in India en geadopteerd in 1981.

In mijn leven heb ik geleerd me aan te passen, ik ben een ‘echte’ Belg geworden. Maar de laatste tijd vraag ik me af wat mijn verleden is en ben ik op zoek gegaan naar mijn afkomst (zie blog).

Tegelijkertijd begon ik aan een opleiding bij AFC (in Nederland), waar ik de grondbeginselen van het coachen leerde. Ik werk met geadopteerden en pleeggezinnen om hen te helpen evolueren:

  1. Adoptie

*Volwassen geadopteerden: hun oorspronkelijke cultuur, hun verleden, hun informatie die hen toebehoort, aanvaarden, of hun grenzen aanvaarden,

*Adoptieouders: een band vinden met hun kind, hun eigen grenzen onder ogen zien, proberen een evenwicht te vinden tussen de wensen van het kind en die van henzelf, …

2. Pleeggezinnen:

*Volwassen pleegkinderen: zichzelf vinden, eigenwaarde, een band vinden met anderen, …

*Pleegouders: (opnieuw) contact maken met hun kind, de balans vinden tussen hun eigen wensen en die van hun kind, …

Het combineren en integreren van al deze elementen zal je helpen om te evolueren en een evenwicht in jezelf te vinden.

Ik stel me voor als een coach die levensomstandigheden herkent (verlating, verlies, verdriet, …) en die u kan begeleiden terwijl zij zorgzaam blijft en luistert.

Waarom wil ik coach zijn?

Het leven gaat niet vooruit als je stagneert, ik wil zaadjes brengen, zodat de cliënt kan groeien tot een mooie, schitterende bloem, vol kracht. Als je je kracht vindt, kun je verbinden met jezelf en zal je stralen. Wees je eigen held! We kunnen dit samen bereiken.

Hoe organiseer ik mijn coaching?

1) Elkaar leren kennen: tijdens de eerste ontmoeting maken we kennis met elkaar, we zoeken naar de doelstellingen op basis van de vragen die de cliënt heeft.

2) We werken samen een schema uit.

3) We ontmoeten elkaar in het echt of we organiseren coaching op afstand.

4) Vindt u niet de ‘klik’ die u zoekt? Geen probleem, een heroriëntatie is mogelijk.

Wat heb ik nog meer te bieden?

– Discussiegroepen: bijeenkomsten over specifieke thema’s (cultuur, gevoel van eigenwaarde, innerlijk kind, …)

– Bijeenkomsten op basis van getuigenissen

– Individuele coaching

– Meer creatieve coaching (in groepen): kookcoaching, scrapbooking coaching, …

– Ik kan coaching aanbieden op maat

Wat doe ik zelf om up-to-date te blijven?

  • Ik ben vrijwillig mede-beheerder van een FB-groep voor adoptie en pleegzorg. Samen met collega’s geadopteerden proberen we de dialoog tussen alle partijen levendig te houden, het luisteren naar elke stem is een belangrijke oefening waarbij sensibilisering centraal staat. We delen heel veel info rond adoptie, racisme, pleegzorg, …
  • Ik school me bij en volg nog opleidingen om me verder te specialiseren.
  • Ik overleg regelmatig met geadopteerden, adoptieouders, mensen uit de pleegzorg om verbinding te houden met de doelgroepen.
  • Ik ben vrijwilliger bij a-buddy.

An

Gegeven door mijn adoptieouders bij mijn aankomst in België op 25 juli 1981.

Christelijke naam met als betekenis: “De lieflijke”

Mijn aankomstdag werd, toen ik nog thuis woonde, vaak gevierd als ‘tweede verjaardag’

Als kind creëerde ik al een voorliefde voor talen, ik nam deel aan verschillende taalkampen waarbij mijn spreekdurf ontwikkeld werd.

In 2002 rondde ik mijn studies van leerkracht af (UCLL Heverlee), ik studeerde af met hoge onderscheiding voor de vakken Frans, biologie en aardrijkskunde.

In 2002-2003 werkte ik in de BuSO (De Brug, Aarschot) als leerkracht PAV.

Vanaf 2003-2004 werk ik als immersieleerkracht in het Collège du Christ-Roi (Ottignies-LLN).

In 2014 begeleidde ik mee de pilootprojecten voor CLIL in Vlaanderen, ik bood enkele scholen hulp om het CLIL-onderwijs te impleteren.

Vanuit deze beleving bied ik conversatielessen aan in het NL/FR

Sheela

Gegeven door mijn biologische ouders in India

Ik heb geen exacte geboortedatum

Hindou-naam met als betekenis “Karakter”

Mijn naam Sheela heb ik gevonden in 2018

Ik ben momenteel nog bezig met het zoeken naar de puzzelstukken van het begin van mijn leven: link blog

Sinds 2017 ben ik mede-beheerder van Adoptie Schakel, een FB-groep voor volwassen geadopteerden, geboorteouders, adoptieouders en hulpverleners. 

Sinds augustus 2022 ben ik mede-beheerder van Adoptie Schakel Connecteert, een FB-groep voor volwassen geadopteerden, geboorteouders, adoptieouders en hulpverleners.

In 2021 startte ik de AFC opleiding (Nederland) in de vorm van een intensive course. Het eerste jaar heb ik afgerond.

Ondertussen heb ik een duidelijk zicht op het adoptieveld in België en Nederland.

Vanuit deze beleving bied ik coaching aan rond adoptie en pleegzorg